1106, 2011

Proiect: Instruirea personalului Autoritatii de Management si Compartimentelor Judetene de Dezvoltare Rurala

sâmbătă, 11 iunie 2011|Proiecte|

Instruirea personalului Autoritatii de Management si Compartimentelor Judetene de Dezvoltare Rurala privind implementarea PNDR, C/511/1/1/S/11/00/03/SO din 31.08.2011,  beneficiar Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

Activitati:

Realizarea analizei preliminare a nevoilor de formare, Furnizarea […]

1106, 2011

Proiect: Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informarea societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar

sâmbătă, 11 iunie 2011|Proiecte|

Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informarea societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional […]

1106, 2011

Proiect: GREAT (Game based Research in Education and Action Training)

sâmbătă, 11 iunie 2011|Proiecte|

GREAT (Game based Research in Education and Action Training) proiect in parteneriat cu APG Associação Portuguesa Gestores e Técnicos RH Lisboa, Portugalia, Universitatea de Stiinte Aplicate FH JOANNEUM Graz, Austria, […]

1109, 2010

Proiect: Dezvoltarea profesionala a personalului din educatia timpurie

sâmbătă, 11 septembrie 2010|Proiecte|

Dezvoltarea profesionala a personalului din educatia timpurie – Programul pentru Educatie Timpurie Incluziva finantat de Banca Mondiala WB1286-748/09, Project ID P093096; Loan No. 4825-RO, in parteneriat cu German Education and […]

1106, 2010

Proiect: Dezvoltarea profesionala a personalului din educatia timpurie

vineri, 11 iunie 2010|Proiecte|

Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului – Dezvoltarea profesionala a personalului din educatia timpurie – Programul pentru Educatie Timpurie Incluziva finantat de Banca Mondiala WB1286-748/09, Project ID P093096; Loan No. […]

1106, 2007

Proiect: Dezvoltarea unei rețele de servicii sociale pentru comunitatea rromă

luni, 11 iunie 2007|Proiecte|

Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale pentru comunitatea rromă – finanțat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Activități:
Realizarea analizei nevoilor de formare, Furnizarea cursului de comunicare, informare si consiliere pentru 30 […]

1106, 2007

Proiect: Proiect de închidere a minelor, regenerare socio-economică şi protecţia mediului – campania de informare

luni, 11 iunie 2007|Proiecte|

Campania de informare publică – Proiect de închidere a minelor, regenerare socio-economică şi protecţia mediului, finanţat de Banca Mondiala – beneficiar Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

Activitati
Realizarea analizei preliminare a […]

1106, 2006

Proiect: Training of Trainers finantat de ANSIT Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor, noi 2005 – sep 2006

duminică, 11 iunie 2006|Proiecte|

Evaluarea si selectarea a 435 aplicatii pentru Training of Trainers Program

Activitati

Furnizarea cursului de comunicare pentru 347 tineri in 14 localitati,
Evaluarea si selectarea a 347 participanti in 14 localitati,
[…]