11_2ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ, contract: POS DRU/92/3.1/S/63886, ID 63886 in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Suceava si Scoala de Afaceri al Camerei de Comert si Industrie Brasov.

Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.1: „Promovarea culturii antreprenoriale”

Activitati:

  • Selectia unui numar de 75 companii la nivel national,
  • Realizarea diagnozei organizationale pentru 75 de companii,
  • Furnizarea de servicii de formare pentru 600 persoane in domeniile Leadership, Business Project Management, Executive manager, Managementul resurselor umane, Vanzari si negociere consultativa, Marketing, Comunicare organizational,
  • Furnizare de servicii de consultanta si coaching.