Consultanță

Management de proiect

analiza fezabilității proiectului;
 planificarea proiectului;
scrierea cererii de finanțare;
evaluarea și actualizarea strategiei proiectului;
implementarea sistemului de management al proiectului;
elaborarea Rapoartelor de Progres periodice cerute de Finanțator;
elaborarea de previziuni periodice cu privire la fluxul financiar al proiectului;
elaborarea Cererii de Rambursare și dosarului de documente aferent;
elaborarea Rapoartelor privind durabilitatea investiției.

Diagnoza organizațională

Se realizează prin aplicarea unor instrumente în care se determină valorile companiei, compatibilitatea valorilor companiei cu valorile indivizilor din companie și se determină tipul de cultură organizațională. Diagnoza oferă o apreciere obiectivă asupra compatibilității culturii organizaționale cu structura companiei, eficientizând implementarea activităților.

Până în prezent, 75 de companii au beneficiat de serviciile de diagnoză organizațională oferite de Schultz Consulting.

Servicii de evaluare informare și consiliere profesională

Schultz Consulting este furnizor autorizat de către Ministerul Muncii pentru a realiza servicii de informare și consiliere profesională.

Aceste servicii sunt solicitate în special atunci când o companie este în proces de restructurare și dorește să asigure noi oportunități angajaților.

Pentru evaluarea personalului, aplicăm o baterie de teste pentru a stabili profilul angajatului și comparăm rezultatele cu specificațiile postului. Pentru evaluarea competențelor profesionale și sociale Schultz Consulting deține licență pentru mai multe teste, de exemplu: JVIS (Jackson Vocational Interest Survey) și CAS++.

De asemenea, organizăm interviuri cu personalul și evaluări 360 grade în funcție de  obiectivele evaluării.

Servicii de mediere electronica pentru piata muncii

Schultz Consulting este furnizor autorizat de către Ministerul Muncii pentru a realiza servicii de medierea muncii.

Aceste servicii sunt solicitate în special atunci când o companie este în proces de recrutare de personal și dorește să asigure noi oportunități angajaților.