Instruirea personalului Autoritatii de Management si Compartimentelor Judetene de Dezvoltare Rurala privind implementarea PNDR, C/511/1/1/S/11/00/03/SO din 31.08.2011,  beneficiar Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

Activitati:

  • Realizarea analizei preliminare a nevoilor de formare, Furnizarea cursului de comunicare pentru  260 functionari publici, Furnizarea cursului de Expert achizitii publice pentru 65 functionari publici, Furnizarea cursului de statistica si securitatea informatiei pentru 20 de functionari publici.