Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului – Dezvoltarea profesionala a personalului din educatia timpurie – Programul pentru Educatie Timpurie Incluziva finantat de Banca Mondiala WB1286-748/09, Project ID P093096; Loan No. 4825-RO, in parteneriat cu German Education and Training. oct.2009-oct.2010

Activități:
Realizarea analizei preliminare a grupului tinta,  Selectarea si coordonarea a 25 traineri, Realizarea a 3 Kit-uri de training, Realizarea programului de formare a formatorilor pentru Kit-urile realizate, Realizarea formarii pentru 2500 de educatori si profesori