Dezvoltarea profesionala a personalului din educatia timpurie – Programul pentru Educatie Timpurie Incluziva finantat de Banca Mondiala WB1286-748/09, Project ID P093096; Loan No. 4825-RO, in parteneriat cu German Education and Training si Finnish Consulting, perioada oct.2009-oct.2010. Beneficiar: Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului.

6_9Activitati:

  • Realizarea analizei preliminare a grupului tinta,
  • Selectarea si coordonarea a 25 traineri,
  • Realizarea a 3 Kit-uri de training,
  • Realizarea programului de formare a formatorilor pentru Kit-urile realizate,
  • Realizarea formarii pentru 2500 de educatori si profesori.