Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informarea societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” ,  POSDRU 15/6.2/S/1,  beneficiari Izone Knowledge, Administratia Penitenciarelor din Romania.

Activitati:

  • Furnizarea cursului de formator pentru 84 persoane din Administratia Penitenciarelor din Romania, Furnizarea cursului de Managementul resurselor umane pentru 54 persoane din Administratia Penitenciarelor din Romania