SC SCHULTZ DEVELOPMENT SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat in Registrul de evidenta a Prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 18839

  SC SCHULTZ DEVELOPMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document – fişă înscriere curs (nume, prenume, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, CNP, seria şi numărul de CI, adresa, ocupaţia, profesia, locul de muncă, număr telefon/ fax, adresă e-mail) în scopul înscrierii Dvs la cursul solicitat şi în scopul pregătirii dosarului Dvs în vederea obţinerii certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Datele vor fi dezvăluite Autoritătii Naţionale pentru calificări.
  Pe viitor, aceste date/datele (număr telefon, adresă e-mail) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. Dacă nu doriți aceasta, vă rugăm să specificați în scris la office@schultz.ro


  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a un fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la SC SCHULTZ DEVELOPMENT SRL, (office@schultz.ro) , sau la sediul nostru din Str. Sabinelor nr 117, sector 5, Bucureşti).

  Menţionăm că, în cazul în care alegeţi să beneficiaţi de acest drept, compani noastră nu va putea emite certificatul de absolvire obţinut în urma participării la cursul solicitat de Dvs.
  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  Vă rugăm să selectați perioada și locația cursului:

  Formula de adresare:

  Prenume

  Nume

  E-mail

  Telefon mobil

  Domiciliu (str., nr, bloc, etaj, ap)

  Localitate

  Prenume tată

  Prenume mamă

  Data și locul nașterii

  Codul numeric personal

  Ocupația

  Loc de muncă

  Ultima formă de învătământ absolvită/ diploma obţinută

  Date de facturare (în cazul în care plata cursului se face ca persoană juridică).

  Denumirea societatii/institutiei

  CUI:

  Nr.inreg. ORC:

  Adresa sediu::

  Cont bancar/Banca:

  Solicitări speciale