Curs Negociere

marketing
Deseori negociem, cu prietenii, cu familia, negociem chiria sau cumpararea unui apartament, cumpararea unei masini, sau negociem contracte.
Cursul pe care îl propunem este unul dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoștintelor, dezvoltarea abilităților și formarea atitudinilor folosind metoda învățării experiențiale.
Negocierea este prin excelență un proces competitiv în care partenerii urmăresc satisfacearea atât a unor interese comune, cât și a unora specifice organizației din care provin. Competiția va permite înfruntarea competențelor individuale în realizarea scopului organizațional.
Condiții de participare:
● Completarea fisei de inscriere si achitarea taxei
În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi un Certificat de absolvire emis de Schultz Development
Ziua 1
09:00-10:00 — Sesiune introductiva
10:00-11:00 — Procesul de negociere, schimbul de valori
11:00-11:20 — Pauză de cafea
11:20-13:00 — Pozitii in negociere
13:00-14:00 — Pauză de masă
14:00-15.30 — Stratageme in negociere
15:30-15:50 — Pauză de cafea
15:50-17:00 — Stratageme in negociere

Ziua 2
09:00-11:20 — Stratageme in negociere
11:00-11:20 — Pauză de cafea
11:20-13:00 — Stabilirea situatiei ideale a unei intelegeri
13:00-14:00 — Pauză de masă
14.00-16.00 — Incheierea negocierii
16:00-16:00 — Încheierea cursului

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
26-27 Iunie 2021 1071 lei București Marius Dontu

Descriere

Succesul negocierii depinde într-o mare măsură de abilitatea negociatorilor de a convinge partea adversă. Îi poţi convinge să vadă lucrurile în felul tău, că abordarea lor e complet greşită sau să accepte să coopereze pentru un rezultat pozitiv al negocierii pentru ambele părţi. Pentru a fi convingător trebuie să foloseşti diverse modalităţi de „a ajunge” la partea adversă: ascultare activă, rezumare, realizarea unor propuneri bazate pe ceea ce au spus sau simţit ceilalţi.
În cadrul cursului vor fi prezentate o serie de tehnici specifice procesului de negociere, aplicabile în diverse contexte: în lucrul în echipa de formatori, în lucrul cu partenerii în proiecte, în reprezentarea instituției în diferite contexte etc.
De asemenea, vom aborda negocierea și din perspectiva elementelor de comunicare și a celor psihologice.

Tematica

Tipuri de negociatori. Negociere de pe pozție slabă. Negociere de pe poziție dură. Negociere principială;
Negociator autoritar/ cooperant/ permisiv/ creativ;
Caracteristicile unui bun negociator;
Încheierea acordului cu partenerii de negociere.
Instrumente psihologice de evitarea capcanelor in negociere
Stratageme și tehnici de negociere; Stratagema folosirii unui reprezentant (tehnica eludării, tehnica acomodării, tehnica merceologică, tehnica implicării); Stratagema comuniunii de interese; Stratagema conceptului de asociere; Stratagema compensatorie; Stratagema jocului statistic; Stratagema pașilor mărunți; Stratagema toleranței; Stratagema surprizei; Stratagema faptului împlinit; Stratagema resemnării; Stratagema pașilor mărunți; Stratagema presiunii timpului.

Obiective

SCOPUL CURSULUI:
– Dezvoltarea abilitatilor de negociere

OBIECTIVE:
La finalul cursului, participantii vor fi capabili să:
– Identifice propriului stil de negociere;
– Analizeze interesele şi poziţiile părţilor implicate în negociere;
– Conştientizeze poziţiile de negociere;
– Aplice stratagemele în negociere;
– Depăşească obiecţiile partenerului de negociere;
– Utilizeze tehnici variate de negociere;
– Identifice alternativele potrivite în acordurile de negociere.