Curs manager proiect

pm
Cursul pe care vi-l propunem, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) prin autorizatia detinuta de Schultz Development, provoacă participanții să ocupe poziția de Manager de proiect încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice unui proiect de la identificarea problemei care trebuie rezolvată sau a nevoii de dezvoltare, până la finalizarea proiectului şi etapa specifică de încheiere.

Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al proiectului sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs.

Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care proiectul îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune poziţia de Manager de proiect, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, va raspunde în faţa managementului superior, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.

Cursul se adresează atât celor care gestionează proiecte, dar doresc să işi actualizeze informaţiile şi să facă schimb de experientă cu formatorul şi ceilalţi participanţi, căt şi celor care doresc să încerce această provocare în viitor.

Condiții de participare:
● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare

autorizație

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager de Proiect (60 de ore) recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager de proiect – cod COR 242101.

Alături de certificatul ANC, fiecare participant va primi şi un certificat Europass in limba engleză. Acesta furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie, centrele naţionale de referinţă şi înlesneşte recunoaşterea certificatului de absolvire în spaţiul european.

Ziua 1

9:00- 10:30 Primirea participanţilor. Activităţi administrative
10:00-11:00 Introducere în managementul de proiect
11:00-11:20 Pauză de cafea
11:20-12:00 Ciclul de viaţă al proiectului
12:00-13:00 Definirea proiectului (analiza cerinţelor)
13:00-14:00 Pauză de masa
14:00-14:45 Definirea proiectului (analiza cerinţelor – metode şi instrumente pentru analiza problemei)
14:45-15:30 Planificarea proiectului (stabilire obiective, planificare activităţi şi alocare resurse)
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-17:30 Planificarea proiectului (alocare resurse, metode şi instrumente specifice)

Ziua 2
9:00-11:00 Planificarea proiectului (alocare resurse, metode şi instrumente specifice)
11:00-11:20 Pauză de cafea
11:20-13:00 Managementul riscului în proiecte
13:00-14:00 Pauză de masă
14:00-15:30 Managementul financiar al proiectelor
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-17:30 Testare module Stabilirea cerintelor proiectului, Estimarea resurselor proiectului

Ziua 3 –
9:00-11:00 Managementul calităţii în proiecte.Proceduri de lucru
11:00-11:20 Pauză de cafea
11:20-13:00 Managementul resurselor umane în proiecte
13:00-14:00 Pauză de masă
14:00-15:30 Managementul riscului in proiecte
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-17:30 Metodologia proiectului

Ziua 4 –
9:00-11:00 Implementarea proiectului
11:00-11:20 Pauză de cafea
11:20-13:00 Implementarea proiectului
13:00-14:00 Pauză de masă
14:00-15:30 Implementarea proiectului
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-17:30 Implementarea proiectului

Ziua 5
9:00-11:00 Implementarea proiectului
11:00-11:20 Pauză de cafea
11:20-13:00 Evaluarea proiectului
13:00-14:00 Pauză de masă
14:00-15.30 Inchiderea proiectului
15:30-15:45 Pauza de cafea
15:45-16:30 Rolul managerului de proiect
16:30-17:30 Examen de absolvire

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
14 – 16 Ianuarie si
22 – 23 Ianuarie 2022
1500 lei 3 zile on-line si 2 zile in Sala in București Marius Dontu
14 – 16 Martie si
21 – 22 Martie 2022
1500 lei 3 zile on-line si 2 zile in Sala in București Marius Dontu

Descriere

Cursul debutează cu notiuni de baza privind managementul de proiect, după care participanţii vor identifica o idee de proiect. Această idee va fi analizată, abordându-se elemente legate de metode de analiza și luarea deciziilor, după care se trece la planificarea proiectului.
În continuare, participanţii vor redacta un proiect în conformitate cu structura IPMA (International Project Management Association). Acest proiect va fi depus ca probă practică la examenul de absolvire. Pe parcursul redactării fişei de proiect participanţii vor fi sprijiniţi de trainer.

Un alt aspect abordat va fi cel legat de domeniul resurselor umane în proiecte. Un accent deosebit se va pune pe echipa de proiect: recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect, etapele formării unei echipe de proiect, metode si tehnici de conducere, motivare si evaluare, rolurile membrilor echipei de proiect. Aplicaţiile practice prin care vor trece participanţii vor viza: comunicarea în cadrul echipei de proiect, motivarea personalului, alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor şi evaluarea performanţei.

Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (fişa de proiect).

Tematica

Modul 1: Introducere în management de proiect
• Definirea managementului de proiect
• Caracteristicile managementului de proiect
Modul 2: Definirea ideii de proiect
• Analiza SWOT
• Analiza cauza/efect
• Analiza cost/beneficiu
• Analiza stakeholderilor
• Definirea scopului si obiectivelor
• Definirea criteriilor de succes
Modul 3: Planul proiectului
• Work Breakdown Structure
• Estimarea activitatilor
• Estimarea resurselor
• Planul activitatilor
• Graficul Gantt
• Milestone, Jaloanele proiectului
• Estimarea bugetului
• Metodologia proiectului
• Achizitii in proiecte
• Matricea responsabilitatilor proiectului
• Drumul critic al proiectului
• Fluxul numerar al proiectului
• Planul de risc al proiectului
• Planul de comunicare si control
• Organizarea echipei de proiect
Modul 4: Implementarea proiectului
• Monitorizarea activitatilor proiectului
• Scorecard in project management
• Dashboard in project management
• Gestionarea timesheet-ului in management de proiect
• Luarea deciziilor si rezolvare de problem in management de proiect
• Derularea unui Kick off meeting efficient
• Realizarea to do list
Modul 5: Închiderea proiectului
• Realizarea raportarelor proiectului
• Procesul verbal de predare primire
• Modul 6: ROLUL MANAGERULUI DE PROIECTULUI
• Competente comportamentale ale Managerului de proiect
• Competente contextuale ale Managerului de proiect
• Competente tehnice ale Managerului de proiect

Obiective

La finalul cursului participanţii vor:
• putea gestiona eficient procesele specifice unui proiect;
• identifica corect nevoia de dezvoltare în organizaţie şi solutia optimă (ideea de proiect) pentru nevoia respectivă;
• putea structura un proiect în scop, obiective, activităţi, subactivităţi;
• putea identifica resursele necesare implementării proiectului;
• putea aloca eficient resursele în funcţie de activităţi;
• putea gestiona echipa de proiect (resursele umane ale proiectului);
• putea aloca şi delega sarcini membrilor echipei de proiect în funcţie de postul ocupat şi activităţile planificate;
• avea capacitatea de a monitoriza şi evalua, în funcţie de criterii multiple, proiectul în faza de implementare;
• putea gestiona riscurile în cadrul proiectului;
• putea asigura un management al calităţii la nivelul proiectului;
• cunoaşte şi aplica instrumente (inclusiv softuri) şi metode specifice managementului de proiect;
• avea abilitaţi imbunatăţite de comunicare cu stakeholderii proiectului.