Curs manager proiect

pm
Cursul pe care vi-l propunem, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) prin autorizatia detinuta partenerii nostril, provoacă participanții să ocupe poziția de Manager de proiect încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice unui proiect de la identificarea problemei care trebuie rezolvată sau a nevoii de dezvoltare, până la finalizarea proiectului şi etapă specifică de încheiere.

Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al proiectului sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs.

Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care proiectul îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune poziţia de Manager de proiect, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, va raspunde în faţa managementului superior, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.

Cursul se adresează atât celor care gestionează proiecte, dar doresc să işi actualizeze informaţiile şi să facă schimb de experientă cu formatorul şi ceilalţi participanţi, căt şi celor care doresc să încerce această provocare în viitor.
Cursul de formator acreditat de 180 ore se va desfasura in format blended learning adica o parte din curs se va desfasura on-line in platforma Zoom, o parte din curs se va desfasura la distanta pe platforma noastra astfel incat participantii sa-si parcurga aplicatiile noastre in functie de propria planificare si 2 zile de curs se vor desfasura in sala in perioada 10-11 Octombrie 2020.

Condiții de participare:
● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare

autorizație

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager de Proiect (60 de ore) recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager de proiect – cod COR 242101.

Alături de certificatul ANC, fiecare participant va primi şi un certificat Europass in limba engleză. Acesta furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie, centrele naţionale de referinţă şi înlesneşte recunoaşterea certificatului de absolvire în spaţiul european.

Ziua 1
Activitati Perioada Nr ore Tip sesiune
Sesiune introductiva (Ice break, reguli, asteptari) Saptamana 1 10 Septembrie orele 18-20 2 On line
Modulul 1 Introducere in formare Saptamana 1 11-13 Septembrie ore stabilite de participant 18 Platforma
Modulul 2 Fundamentele invatarii Saptamana 2 14 Septembrie orele 18-20 2 On line
Modulul 2 Fundamentele invatarii Saptamana 2 15 Septembrie orele 18-20 2 On line
Modulul 2 Fundamentele invatarii Saptamana 2 16-20 Septembrie ore stabilite de participant 6 Platforma
Modulul 3 Metode şi tehnici de învăţare Saptamana 2 18 Septembrie 17-20 3 On line
Modulul 3 Metode şi tehnici de învăţare Saptamana 2 14-20 Septembrie ore stabilite de participant 10 Platforma
Modulul 4 Planificarea activitatilor de formare Saptamana 2 16-20 Septembrie ore stabilite de participant 12 Platforma
Modulul 4 Planificarea activitatilor de formare Saptamana 3 21 Septembrie orele 17-20 3 On line
Modulul 4 Planificarea activitatilor de formare Saptamana 3 22 Septembrie orele 17-20 3 On line
Modulul 4 Planificarea activitatilor de formare Saptamana 3 21-27 Septembrie ore stabilite de participant 6 Platforma
Modulul 5 Realizarea activitatilor de formare Saptamana 3 21-27 Septembrie ore stabilite de participant 21 Platforma
Modulul 5 Realizarea activitatilor de formare Saptamana 3 25 Septembrie orele 17-20 3 On line
Modulul 6 Organizarea sesiunii de instruire Saptamana 4 21-29 Septembrie ore stabilite de participant 7 Platforma
Modulul 6 Organizarea sesiunii de instruire Saptamana 4 30 Septembrie orele 18-20 3 On line
Modulul 7 Evaluarea formarii Saptamana 4 28-30 Septembrie ore stabilite de participant 18 Platforma
Modulul 7 Evaluarea formarii Saptamana 4 1 Octombrie orele18-20 2 On line
Modulul 8 Imbunatatirea programelor de formare Saptamana 4 1-5 Octombrie ore stabilite de participant 28 Platforma
Modulul 8 Imbunatatirea programelor de formare Saptamana 5 6 Octombrie orele18-20 2 On line
Modulul 5 Realizarea activitatilor de formare Saptamana 5 5-9 Octombrie ore stabilite de participant 16 Platforma
Modulul 5 Realizarea activitatilor de formare Saptamana 5 10 Octombrie orele 9-17 7 Sala
Modulul 5 Realizarea activitatilor de formare Saptamana 5 11 Octombrie orele 9-17 7 Sala
Examen Saptamana 6 13 Octombrie 2 On line

Activități în sală

Ziua 1 – 10 Octombrie
09:00 – 11:00 Planificarea formării (realizarea design-ului de invatare)
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:00 Desfasurarea formarii: Livrarea designului
13:00 – 14:00 Pauza de masa
14:00 – 15:30 Desfasurarea formarii: Livrarea designului
15:30 – 16:00 Pauza de cafea
16:00 – 17:00 Gestionarea situatiilor dificile
Ziua 2 – 11 Octombrie
09:00 – 11:00 Evaluare / prestatie
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:00 Evaluare / prestatie
13:00 – 14:00 Pauza de masa
14:00 – 15:20 Evaluare / prestatie
15:20 – 15:40 Pauza de cafea
15:40 – 17:00 Examen de absolvire

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
14-22 Octombrie 2020 1666 lei București Oana Năstase, Marius Dontu

Descriere

Cursul debutează cu notiuni de baza privind managementul de proiect, după care participanţii vor identifica o idee de proiect. Această idee va fi analizată, abordându-se elemente legate de metode de analiza și luarea deciziilor, după care se trece la planificarea proiectului.
În continuare, participanţii vor redacta un proiect în conformitate cu structura IPMA (International Project Management Association). Acest proiect va fi depus ca probă practică la examenul de absolvire. Pe parcursul redactării fişei de proiect participanţii vor fi sprijiniţi de trainer.

Un alt aspect abordat va fi cel legat de domeniul resurselor umane în proiecte. Un accent deosebit se va pune pe echipa de proiect: recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect, etapele formării unei echipe de proiect, metode si tehnici de conducere, motivare si evaluare, rolurile membrilor echipei de proiect. Aplicaţiile practice prin care vor trece participanţii vor viza: comunicarea în cadrul echipei de proiect, motivarea personalului, alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor şi evaluarea performanţei.

Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (fişa de proiect).

Tematica

Modul 1: Introducere în management de proiect
• Definirea managementului de proiect
• Caracteristicile managementului de proiect
Modul 2: Definirea ideii de proiect
• Analiza SWOT
• Analiza cauza/efect
• Analiza cost/beneficiu
• Analiza stakeholderilor
• Definirea scopului si obiectivelor
• Definirea criteriilor de succes
Modul 3: Planul proiectului
• Work Breakdown Structure
• Estimarea activitatilor
• Estimarea resurselor
• Planul activitatilor
• Graficul Gantt
• Milestone, Jaloanele proiectului
• Estimarea bugetului
• Metodologia proiectului
• Achizitii in proiecte
• Matricea responsabilitatilor proiectului
• Drumul critic al proiectului
• Fluxul numerar al proiectului
• Planul de risc al proiectului
• Planul de comunicare si control
• Organizarea echipei de proiect
Modul 4: Implementarea proiectului
• Monitorizarea activitatilor proiectului
• Scorecard in project management
• Dashboard in project management
• Gestionarea timesheet-ului in management de proiect
• Luarea deciziilor si rezolvare de problem in management de proiect
• Derularea unui Kick off meeting efficient
• Realizarea to do list
Modul 5: Închiderea proiectului
• Realizarea raportarelor proiectului
• Procesul verbal de predare primire
• Modul 6: ROLUL MANAGERULUI DE PROIECTULUI
• Competente comportamentale ale Managerului de proiect
• Competente contextuale ale Managerului de proiect
• Competente tehnice ale Managerului de proiect

Obiective

La finalul cursului participanţii vor:
• putea gestiona eficient procesele specifice unui proiect;
• identifica corect nevoia de dezvoltare în organizaţie şi solutia optimă (ideea de proiect) pentru nevoia respectivă;
• putea structura un proiect în scop, obiective, activităţi, subactivităţi;
• putea identifica resursele necesare implementării proiectului;
• putea aloca eficient resursele în funcţie de activităţi;
• putea gestiona echipa de proiect (resursele umane ale proiectului);
• putea aloca şi delega sarcini membrilor echipei de proiect în funcţie de postul ocupat şi activităţile planificate;
• avea capacitatea de a monitoriza şi evalua, în funcţie de criterii multiple, proiectul în faza de implementare;
• putea gestiona riscurile în cadrul proiectului;
• putea asigura un management al calităţii la nivelul proiectului;
• cunoaşte şi aplica instrumente (inclusiv softuri) şi metode specifice managementului de proiect;
• avea abilitaţi imbunatăţite de comunicare cu stakeholderii proiectului.