Curs Lucrător de Tineret

lucrator-de-tineret
Schultz Consulting a avut o contribuţie majoră în procesul de reglementare a ocupaţiei de Lucrător de tineret, prin introducerea în COR a ocupaţiei şi realizarea standardului occupaţional.

Schultz Consulting a dezvoltat şi a autorizat primul curs de “Lucrător de tineret” din România. Cursul de “Lucrător de tineret” a fost pilotat şi absolvit de peste 900 de persoane, profesori, angajaţi sau voluntari din cadrul principalelor organizaţii de tineret din România.
Aceste activităţi s-au desfăşurat in cadrul proiectului proiectului strategic ”Construcția instituției „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate”, finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” implementat de Ministerul Tineretului si Sportului, în parteneriat cu Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret și Schultz Consulting.

Condiții de înscriere
● studii medii demonstrate cu diplomă de bacalaureat;
● completarea fișei de înscriere;
● copie după buletinul/ cartea de identitate și copie certificat de naștere;
● copie după diploma de BAC;
● copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● achitarea taxei de participare
curs-lucrator-de-tineret
În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Lucrător de Tineret recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de Lucrator de tineret – cod COR 341205.

Ziua 1
14:00-15:00 Sesiune introductiva
15:00-16:00 Context si problematica tineret
16:00-16:20 Pauza
16:20-17:00 Rolul lucratorului de tineret
17:00-19:00 Comunicare interpersonala

Ziua 2
09:00-11:00 Servicii de informare pentru tineret
11:00-11:20 Pauza de cafea
11:20-13:00 Servicii de consiliere pentru tineret
13:00-14:30 Pauza de pranz
14:30-16:00 Metode de formare pentru tineret
16:00-16:20 Pauza de cafea
16:20-17:30 Metode de invatare

Ziua 3
9:00-10:00 Dinamica grupului
10:00-11:00 Leadership
11:00-11:20 Pauza de cafea
11:20-13:00 Diversitate si valori
13:00-14:30 Pauza de pranz
14:30-16:00 Managementul conflictului
16:00-16:20 Pauza de cafea
16:20-17:30 Rezolvare de probleme

Ziua 4
10:10-11:00 Identificarea nevoilor tanarului
11:00-12:40 Planul de dezvoltare a tanarului
12:40-13:20 Pauza
13:20-16:00 Relatii publice
16:00-17:00 Leadership

Ziua 5
9:00-11:00 Management asociativ
11:00-11:20 Pauza de cafea
11:20-13:00 Management asociativ
13:00-13:30 Pauza de pranz
13:30-14:30 Rolul lucratorului de tineret
14:30-15:30 Examen de absolvire

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
23-27 August 2021 1200 lei București Marius Dontu

Descriere

Cursul este autorizat pentru ocupația de Lucrător de tineret cod COR 341205.

Cursul a fost construit pe baza unei cercetări naționale şi a unei cercetări internaționale realizată în 10 ţări: Ungaria, Olanda, Finlanda, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Spania, Danemarca, Polonia şi Franţa.

Pentru stabilirea programei de formare au fost consultate programele de formare din Marea Britanie, Olanda, Finlanda, Franţa, Danemarca. Programa cursului a fost testată pe 800 de lucrători de tineret iar instrumentele de evaluare a competențelor au fost testate pe 320 de lucrători de tineret.

Tematica

• rolul lucrătorului de tineret;
• comunicare interpersonala;
• comunicare publică;
• metode de învățare;
• dinamica grupului;
• leadership;
• managementul conflictului;
• rezolvare de probleme;
• antreprenoriat asociativ;
• managementul informației;
• identificarea nevoilor tânărului;
• planul de dezvoltare a tânărului;
• relații publice;
• voluntariat;
• fundraising;
• egalitate de șanse;
• dezvoltare durabila.

Obiective

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
• definească tânărul;
• distingă profilul lucrătorului de tineret;
• definească serviciile pentru tineri;
• demonstreze abilități de analiză a nevoilor tânărului;
• demonstreze abilități de comunicare;
• demonstreze abilități de influențare a grupurilor;
• demonstreze abilități de luare a deciziilor;
• demonstreze abilități de conducere a unui proces de învățare;
• identifice comportamente discriminatorii;
• organizeze activități pentru tineret;
• realizeze metode de învățare non-formală;
• realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr.

• putea gestiona riscurile în cadrul proiectului;• putea asigura un management al calităţii la nivelul proiectului;• cunoaşte şi aplica instrumente (inclusiv softuri) şi metode specifice managementului de proiect;• avea abilitaţi imbunatăţite de comunicare cu stakeholderii proiectului.