Curs Leadership & Management

Leadership & Management este cel mai apreciat curs Schultz Development în companii.

Cursul pune accentul pe competenţele comportamentale pe care un Leader trebuie să şi le dezvolte, astfel încât să aibă succes.
Participând la acest curs veţi fi capabili să gestionaţi echipe de lucru şi parteneriate, fără a recurge în primul rând la proceduri, ci utilizând propriile surse de putere adaptate diferitelor tipuri de situaţii.

Leadership & Management este un curs care abordează exact probleme şi situaţii din „viaţa de zi cu zi’’ ale unei echipe, ajutând participanţii nu numai să le consșientizeze, ci şi să găsească soluţii concrete pentru fiecare în parte, astfel încât rezultatele pe care le vor obţine ulterior parcurgerii cursului să fie unele net superioare.

Cursul se adresează persoanelor care sunt în poziții de conducere sau care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de a coordona echipe.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● copie după cartea de identitate;
● achitarea taxei de participare.

Se ofera certificat in limba engleza, Schultz Knowledge Londra recunoscut de CPD Standard Office prin care se primesc 15 puncte CPD.

Punctele CPD (Continue Professional Development) sunt recunoscute in domeniile: beauty, farmaceutic, medicina dentara, avocatura, contabilitate etc. Asociatiile profesionale internationale solicita pentru personalul din domeniile sus mentionate, intre 20 si 30 de puncte CPD pe an, ca garantie a calitatii serviciilor prestate.

Ziua 1
09:00-09:30 — Sesiune introductivă
09:30-10:00 — Diferenţa dintre manager şi leader
10:00-11:00 — Surse de putere
11:00-11:20 — Pauză de cafea
11:20-12:40 — Tipuri de lideri
12:40-13:00 — Stiluri in leadership
13:00-14:00 — Pauza de masă
14:00-15:00 — Leaderul si motivarea echipei
15:30-15:50 — Pauza de cafea
15:50-17:00 — Leader-ul inspirational

Ziua 2
09:00-11:00 — Introducere in management
11:00-11:20 — Pauză de cafea
11:20-11:50 — Etapele formarii echipei
11:50-13:00 — Managementul echipei/ Relatiile cu membri echipei
13:00-14:00 — Pauză de masă
14:00-15:00 — Stabilirea obiectivelor si alocarea resurselor
15:00-15:30 — Stabilirea criteriilor de performanta
15:30-16:00 — Prioritizarea sarcinilor
16:00-17:00 — Organizarea şedinţei perfecte

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
23-25 Octombrie 2020 1785 lei București Marius Donțu

Descriere

Vom aborda elemente legate de leadership, de diferențele și asemănările dintre management și leadership, de gradul în care acesta poate şi trebuie să acorde libertate de decizie membrilor echipei (leadership situațional), de tipul de leader reprezentat de fiecare participant şi de modul în care fiecare poate determina implicarea membrilor echipei în cadrul sarcinilor. De asemenea, vor fi abordate elemente legate de modul în care un leader asigură interacțiunea dintre propria echipa și alte echipe.

Fiecare participant va fi pus in postura de a motiva grupul in situații dificile exersând capacitatea de a-i inspira pe ceilalți.

Tematica

Leadership
• Diferența dintre leadership şi management LEADERSHIP : înţelegerea conceptului de leadership; Analiza diverselor strategii decizionale; Dezvoltarea abilităților de conducere;
• Tipuri de leaderi (formal, informal; autocrat, democrat laissez faire);
• Profilul unui leader: portretul leader-ului: caracteristici, competenţe; tipurile de responsabilităţi ale leaderului; rolurile pe care le poate juca în cadrul organizaţiei;
• Relaţiile leaderului: relaţia leader-organizaţie; leader-grup; leader-echipă; relaţia leadership – stiluri de conducere;
• Procesul decizional: tipuri de decizii ale leaderului; implicarea organizaţiei în procesul decizional;
• Surse de putere;
• Comunicarea în leadership, factor inspirațional.

Management
• Stabilirea obiectivelor, alocarea resurselor și a sarcinilor;
• Managementul performanței;
• Prioritizarea activităților;
• Alocarea oamenilor potriviți pe sarcini ;
• Gestionarea relațiilor de lucru.

Obiective

La finalul cursului participanţii vor fi capabili să:
• definească diferenţa dintre leadership şi management;
• identifice tipurile de leaderi;
• identifice surse de putere;
• motiveze echipa;
• constientizeze când acționeaza pro-activ sau reactiv;
• demonstreze abilităţi de comunicare;
• demonstreze abilităţi de a lucra în echipă;
• demonstreze abilităţi de a lua decizii;
• recunoască funcţiile managementului.