Instructor/Preparator formare

Acest curs este asemanator cursului de formator dar pentru studii medii unde participantii isi vor dezvolta in special competente de invatare prin activitati practice.
Cursul pe care îl propunem este unul dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoștintelor, dezvoltarea abilităților și formarea atitudinilor folosind metoda învățării experiențiale.

Utilizăm, de asemenea, învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii nosștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training). Cursul este compus dintr-o succesiune de aplicații practice, punctând și elementele teoretice necesare îmbunătățirii competențelor în domeniu.

Condiții de participare:
● studii medii absolvite cu diplomă de liceu sau de bacalaureat.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii medii;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare

În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Autoritatea Națională de Calificări (fostul Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților).

Certificatul eliberat de Schultz Development, recunoaște competențele necesare practicării ocupației de Instructor/Preparator formare – cod COR 333309.
Cursul este de specializare, 40 ore.

Ziua 1
09:00 – 11:00 Sesiune introductive, Invatarea la adulti
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:00 Stiluri de invatare
13:00 – 14:30 Pauza de pranz
14:30 – 16:00 Adresarea întrebărilor in training, Feed-back
16:00 – 16:30 Pauza de cafea
16:30 – 17:30 Planificarea formarii – identificarea nevoilor de instruire si (stabilirea obiectivelor, stabilirea continuturilor formarii)

Ziua 2
09:00 – 11:00 Planificarea formarii : introducere in metode si tehnici, (Joc de rol, studiu de caz, Prezentare)
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:00 Planificarea formarii : introducere in metode si tehnici, (Joc de rol, studiu de caz, Prezentare)
13:00 – 14:30 Pauza de pranz
14:30 – 16:00 Realizarea continuturilor formarii
16:00 – 16:30 Pauza de cafea
16:30 – 17:30 Planificarea formării (realizarea design-ului de invatare

Ziua 3
09:00 – 11:00 Organizarea formarii: Pregatirea logistica si verificarea operationala
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:00 Organizarea formarii: Pregatirea logistica si verificarea operationala
13:00 – 14:30 Pauza de pranz
14:30 – 16:00 Livrarea sesiunii de formare
16:00 – 16:30 Pauza de cafea
16:30 – 17:30 Evaluarea formarii

Ziua 4 (2)
09:00 – 11:00 Evaluare / prestatie
11:00 – 11:30 Pauza de cafea
11:30 – 13:00 Evaluare / prestatie
13:00 – 14:00 Pauza de masa
14:00 – 15:20 Evaluare / prestatie
15:20 – 15:40 Pauza de cafea
15:40 – 17:00 Evaluare/ prestatie
17:00 – 18:00 Examen de absolvire

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
22-24 Octombrie si
29 – 31 Octombrie 2021
3000 lei București Marius Dontu

Descriere

Cursul de Instructor/Preparator formare cod COR 333309 este varianta cursului de formator dar organizat pentru persoane care au absolvit studii medii. Absolventii acestui program vor fi capabili sa demonstreze competente de a livra partea practica a unui curs.

Tematica

Norme SSM si protectia mediului
Proiectarea si desfasurarea activitatilor practice de formare
Managementul calitatii in formare
Evaluarea formarii
Dezvoltare personala, profesionala si organizationala
Managementul formarii si a carierei

Obiective

La finalul cursului, participanții vor fi capabili:
1. Aplice prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca
2. Aplice normele de protectia mediului
3. Aplice procedurile de calitate specifice domeniului de formare
4. Asigure managementul procesului de instruire
5. Evalueze activitati de formare
6. Asigure functionalitatea utilajelor si echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru
7. Dezvolte institutional organizatia si sa dezvolte parteneriate organizatie-comunitate
8. Asigure managementul carierei si al dezvoltarii personale