Curs Manager vânzări

picture-2-1024x683
Cursul pe care îl propunem este unul dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoștintelor, dezvoltarea abilităților și formarea atitudinilor folosind metoda învățării experiențiale.

Utilizăm, de asemenea, învățarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii nosștri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training). Cursul este compus dintr-o succesiune de aplicații practice, punctând și elementele teoretice necesare îmbunătățirii competențelor în domeniu.

Participanții vor avea oportunitatea de a-și îmbunătăți propriile abilități de vânzare și negociere cu clientul. Vor avea, astfel, ocazia de a gestiona un proces de vânzare în timp real, urmând să primească feedback comportamental care să îi ajute să conștientizeze punctele forte, dar și pe cele pe care și le pot îmbunătăți.

Participanții vor identifica, de asemenea, propriile surse de putere în interacțiunea cu clientul; cu alte cuvinte, care este acel ”ceva” care determină un client să ia decizia de a cumpăra de la acel participant/acea participantă

Condiții de participare:
● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare in contul: RO37RNCB0546020492660003 deschis la BCR București – Agenția Timpuri Noi.

În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi un Certificat de agent vânzări recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Autoritatea Națională de Calificări (fostul Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților).

Certificatul eliberat de Schultz Consulting, recunoaște competențele necesare practicării ocupației de Director vânzări – cod COR 112018.
Cursul este de specializare, numărul autorizației este 40/4164/19.04.2012

Ziua 1
07:30-8:00 – Sesiune introductiva, Ice-break
08:00-09:00 – Introducere în vânzări
09:00-09:30 – Procesul de vânzare (directă, prin telefon, prin parteneri), piețe calde/piețe reci
09:30-09:45 – Pauză de cafea
09:45-12:00 – Strategia de vânzări, resurse obiectivele de vnzări/target
12:00-12:30 – Pauză de masă
12:30-14:00 – Evaluarea performanței în vânzări
14:00-14:15 – Pauză de cafea
14:15-15:30 – Managementul vânzării

Ziua 2
07:30-08:30 – Implementarea planului de vnzări
08:30-09:30 – Controlul planului de vânzări
09:30-09:45 – Pauză de cafea
09:45-12:00 Strategii de negociere, poziții de negociere
12:00-12:30 Pauză de masă
12:30-14:00 Relații cu clienții, Lucru cu clienți dificili
14:00-14:15 Pauză de cafea
14:15-15:00 Examen de absolvire
15:00-15:30 Încheierea cursului

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
TBA TBA București TBA

Descriere

Ciclul vânzării, sondarea nevoilor, vânzări: tactici și metode în vânzări, prezentarea eficienta a produsului, strategia de sondare a nevoilor, strategia de acceptare, închiderea vânzărilor (tehnici de finalizare), atitudinea in vânzări, contracararea obiecțiilor, construirea încrederii (modelul GIBB), introducere in negociere, schimbul de valori, tipuri de negociere, negocierea principiala, negociere pe poziție dura, negociere pe poziție slabă, tehnici și stratageme de negociere, aplicații practice. Participanții vor fi puși in situații de a crea strategii și planuri de vânzări.

Tematica

• Etapele procesului de vânzare. Ce este vânzarea?
• Profilul potențialilor clienți;
• Strategia de vânzare în funcție de profilul potențialului client;
• Vânzarea directă. Vânzarea B2B și B2C;
• Comunicarea în vânzări. Diferențe de comunicare în vânzarea directă, vânzarea prin telefon, e-mail sau într-un magazin online;
• Identificarea propriului stil de vânzare a participanților;
• Puncte tari și puncte slabe. De ce ar cumpăra un potențial client de la mine? Surse de putere personale în relația cu potențialii clienți;
• Analiza tranzacțională în vânzări. Cum ne poziționăm față de un potențial client?
• Avantajul competitiv: identificare și valorizare.

Obiective

La finalul cursului, participanții vor fi capabili:
• să aplice tehnici eficiente de vânzare;
• să influențeze decizia de cumpărare;
• să-și prezinte produsele sau serviciile într-un mod convingător;
• să aplice tehnici de contracarare a obiecțiilor;
• să utilizeze tehnici de finalizare a vânzărilor;
• să sondeze eficient nevoile clientului;
• să demonstreze o comunicare autentică;
• să utilizeze corect tipurile de comunicare pentru a obține un maxim de eficiență din fiecare întâlnire cu un potențial client;
• să utilizeze strategeme de negociere.