Curs Effective Manager

Organizational-communication-1024x683
În cadrul cursului Effective Manager ne propunem să abordăm elemente specifice managementului şi să dezvoltăm în rândul participanţilor abilităţi de coordonare a proceselor esenţiale de management dintr-o companie. De asemenea, facilităm un spaţiu de învăţare în cadrul căruia participanţii vor înţelege importanţa stabilirii strategiilor de acţiune specifice ariei proprii de activităţi, precum şi a obiectivelor pe care să le urmarească şi a căror atingere să o asigure.

Înţelegerea diferenţelor şi a diversităţii, precum și încurajarea şi utilizarea ei în mod constructiv poate genera noi oportunităţi şi, de asemenea, poate asigura un mediu relaxat de lucru în care fiecare membru al departamentului sau echipei pe care o coordonaţi se va simţi respectat, valorizat şi implicat.

Un alt aspect abordat va fi acela al planificării activităților și resurselor într-o companie. De asemenea, organizarea lor, stabilirea criteriilor și obiectivelor de performanță, normarea sarcinilor, evaluarea performanței, analiza riscurilor, gestionarea conflictelor, luarea deciziilor, transmiterea lor și organizarea unor ședințe eficiente vor constitui teme pe care cursul le abordează.

Cursul se adresează persoanelor care conduc departamente, organizații sau companii.

Condiții de participare:
● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare in contul: RO37RNCB0546020492660003 deschis la BCR București – Agenția Timpuri Noi.

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager – cod COR 112029.

Ziua 1
09:00 – 09:30 — Deschiderea cursului. Sesiune introductiva
09:30 – 11:00 — Introducere în management. Managementul şi organizaţia
11:00 – 11:15 — Pauză de cafea
11:15 – 13:00 — Tipuri de organizaţii, Structura organizației , Cultura organizației,
13:00 – 14:00 — Pauză de prânz
14:00 – 15:15 — Tipuri de manageri
15:15 – 15:30 — Pauză de cafea
15:30 – 17:30 — Analiza si estimarea rezultatelor anuale

Ziua 2
09:00 – 11:00 — Analiza si planificarea activităţilor şi resurselor
11:00 – 11:15 — Pauză de cafea
11:15 – 13:00 — Stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă
13:00 – 14:00 — Pauză de prânz
14:00 – 15:15 — Normarea sarcinilor în funcţie de competenţe
15:15 – 15:30 — Pauză de cafea
15:30 – 16:30 — Alocarea resurselor în funcţie de activităţi şi sarcini
16:30 – 17:30 — Analiza riscurilor în executarea sarcinilor

Ziua 3
09:00 – 10:00 — Rezolvarea de probleme
10:00 – 11:00 — Luarea deciziilor în management
11:00 – 11.15 — Pauză de cafea
11:15 – 12:00 — Comunicarea în management
12:00 – 13:00 — Gestionarea conflictelor
13:00 – 14:00 — Pauză de prânz
14:00 – 15:15 — Motivarea si delegarea
15:15 – 15:30 — Pauză de cafea
15:30 – 16:30 — Organizarea şedinţelor eficiente
16:30 – 17:30 — Evaluarea performanţelor. Realizarea rapoartelor
17:30 – 18:30 — Examen de absolvire

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
16-18 Aprilie 2018 800 lei București Marius Donțu

Descriere

Cursul autorizat ANC de Manager, pe care Schultz Consulting vi-l propune, provoacă participanţii să treacă prin situaţii similare cu cele din viaţa de zi cu zi a unui manager: să planifice, să organizeze şi să coordoneze activitatea unui department, fără a uita de monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi a resurselor.

Vom identifica tipuri de organizații, precum şi ce tip de manager sunteţi fiecare dintre dvs. În acest fel, veţi putea înţelege mai bine propria raportare la sarcini, obiective, la relaţiile cu ceilalţi, modul în care alegeţi să conduceţi, precum şi diferențele dintre dvs. şi colegii pe care îi coordonaţi.

Vom realiza un plan de acțiune, previziuni financiare, vom stabili target-uri, și sisteme de bonificații.

Tematica

Plan:
• Stabilire obiective
• Realizare plan de acțiune
• Realizare plan de comunicare
• Realizare previziuni bugetare
Organizare:
• Structura organizației
• Cultura organizației
• Identificare resurse
• Stabilire standarde
Control:
• Evaluare performanță
• Feedback
• Recompense și penalități
Coordonare:
• Rezolvare probleme
• Lucru în echipa
• Luarea deciziilor
• Delegare

Obiective

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:•
• înțeleagă și să aplice funcțiile managementului;
• identifice stilurile manageriale;
• planifice, organizeze și să asigure coordonarea activităților specifice organizației sau departamentului pe care îl au în subordine;
• planifice resursele în cadrul organizației;
• stabilească obiectivele și criteriile de performanță;
• evalueze performanța;
• normeze sarcinile;
• analizeze riscurile legate de executarea activităților;
• gestioneze conflictele;
• organizeze ședințe eficiente;
• delege sarcini.