Curs Evaluator proiect

tot
Cursul este organizat de Schultz Development care este o companie care face parte din Schultz Group alaturi de Schultz Consulting.
Cursul de evaluator de proiecte COR 241263 este interactiv, format din aplicatii practice (90% din curs), unde participantii vor lucra la crearea instrumentelor si aplicarea lor pe proiecte concrete. Participantii vor constientiza valoarea elementelor care probeaza atingerea indicatorilor ce exprima succesul unui proiect. Este un curs bazat foarte mult pe logica, in care sunt utilizate instrumente practice desprinse din realitatile romanesti. Participantii vor descoperi criteriile care stau la baza construirii indicatorilor in special al celor calitativi si subiectivi, precum si tipuri de argumente pentru sustinerea elementelor de evaluare a proiectului.
Condiții de participare:
● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesare care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare către Schultz Development în contul: RO49RNCB0545148936860001 deschis la BCR.

In urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi Certificat absolvire pentru ocupaţia de „Evaluator proiect” , cod COR 241263, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. Certificatul recunoaşte compeţentele necesare pentru practicarea ocupaţiei de „Evaluator proiect”
Ziua 1
17:00 – 18:00 – Analiza cererii de finantare (obiective, activitati, metodologie, resurse, rezultate, sustenabilitate etc)
18:00 – 19:30 – Analiza cererii de finantarei (evaluarea financiara)

Ziua 2
09:00 – 11:00 – Analiza cost-beneficiu a proiectului
11:00 – 11:15 – Pauză de cafea
11:15 – 13:00 – Stabilirea indicatorilor, Crearea instrumentelor de evaluare
13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
14:00 – 15:15 – Crearea instrumentelor de evaluare
15:15 – 15:30 – Pauză de cafea
15:30 – 16:30 – Aplicarea instrumentelor de evaluare

Ziua 3
09:00 – 11:00 – Aplicarea instrumentelor de evaluare
11:00 – 11.15 – Pauză de cafea
11:15 – 12:00 – Organizarea vizitei de monitorizare a proiectului
12:00 – 13:00 – Fraude si nereguli in proiecte
13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
14:00 – 15:15 – Redactarea rapoartelor de evaluare
15:15 – 15:30 – Pauză de cafea
15:30 – 16:30 – Integritatea profesionala a evaluatorului de proiect
16:30 – 17:00 – Examen de absolvire

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
29 septembrie-1 octombrie 2017 600 lei București TBA

Descriere

Cursul se desfasoara intr-un mediu relaxat în care sunt abordate exemple de situaţii reale, situaţii concrete care au reprezentat puncte critice şi provocari şi soluţiile identificate şi implementate (inclusiv, prezentarea impactului deciziei asupra companiei, departamanetului, echipei, stakeholderilor).

Cursul ofera posibilitatea dezvoltării unor parteneriate ulterioare (un procent de peste 75% dintre participanţii la acest curs au păstrat nu numai legatura ci au şi identificat posibilităţi de colaborare între organizaţiile, companiile pe care le reprezentau, concretizandu-le);
Cursul ofera posibilitatea de a deveni expert in contracte de asistenta tehnica in cadrul Programelor finantate de Uniunea Europeanan
In urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi Certificat absolvire pentru ocupaţia de „Evaluator proiect” , cod COR 241263, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări. Certificatul recunoaşte compeţentele necesare pentru practicarea ocupaţiei de „Evaluator proiect”

Tematica

1. analiza domeniului vizat de proiect si a strategiilor existente;
2. analiza relatiei politica-program-proiect
3. analiza obiectivelor finanţatorului si a regulilor de acordare a finanţării, analiza relevanţei proiectului pentru finanţator;
4. analiza stakeholderilor si shareholderilor (organizatiilor si a parteneriatelor)
5. analiza activităţilor şi a implementării;
6. analiza rezultatelor urmărite;
7. analiza sustenabilităţii;
8. analiza concordanţei cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională;
9. analiza proceselor de achiziţii publice;
10. analiza indicatorilor şi corelarea acestora cu ţintele stabilite în cadrul Programului
11. analiza bugetului.
12. analiza aplicaţiei de finanţare, în vederea dobândirii capacităţii de a stabili daca proiectul este relevant pentru finanţarea aleasă:
13. Stabilirea modalităţii şi a standardelor de evaluare:
• identificarea obiectivelor şi priorităţilor vizate de finanţator;
• elaborarea metodologiei de evaluare;
• analiza şi elaborarea manualului de evaluare.
14. Evaluarea aplicaţiei de finanţare, în vederea stabilirii unei metode de evaluare a proiectelor:
• identificarea metodei de evaluare specifică;
• identificarea instrumentelor necesare legate de managementul de proiect;
• identificarea instrumentelor financiare;
• identificarea instrumentelor legislative;
• elaborarea de grile şi raport de evaluare.
15. Instrumente, metode si grile de evaluare.
16. Organizarea vizitei de monitorizare
17. Identificarea şi asumarea unor condiţii de integritate profesională, în vederea respectării unei conduite profesionale, precum şi a afilierii la o reţea / asociaţie naţională/ internaţională de profil:
• identificarea de coduri deontologice ale profesiei;
• asociaţii existente de evaluatori;
• identificarea modalităţilor de comunicare cu alţi evaluatori de proiecte, cadrul legislativ, participarea la comunităţile de bună practică europene.
18. Analiza conflictului de interese
19. Fraude si nereguli in proiecte

Obiective

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
• planifice procesul de evaluare a aplicaţiilor de finanţare: să estimeze şi planifice resursele şi costurile necesare evaluării, să coreleze propria planificare cu cerinţele impuse de finanţator, să gestioneze timpul;
• cunoască şi analizeze aplicaţia de finanţare – potenţialul proiect atât din punct de vedere administrativ, cât şi tehnico-financiar:
• stabilească modalitatea şi standardul de evaluare (identificarea obiectivelor şi priorităţilor finanţatorului, elaborarea metodologiei de evaluare, elaborarea manualului/ghidului de evaluare);
• evalueze aplicaţia de finanţare – potenţialul proiect (identificarea metodelor specifice de evaluare, identificarea instrumentelor necesare legate de managementul de proiect, identificarea instrumentelor financiare şi legislative, completarea grilelor şi a raportului de evaluare, evaluarea indicatorilor economici, financiari, sociali şi de mediu legaţi de proiecte, evaluarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, a sustenabilităţii şi a altor documente incluse în dosarul de finanţare);
• consemneze rezultatele evaluării aplicaţiilor de finanţare: grile de verificare administrativă şi a eligibilităţii, grile de evaluare tehnico-financiară, grile de evaluare strategică;
• identifice şi să îşi asume anumite condiţii de integritate profesională (prezentarea codurilor deontologice, identificarea modalităţilor de comunicare cu alţi evaluatori de aplicaţii de finanţare – potenţiale proiecte, cadrul legislativ, exemple de bună practică europene).