Curs consilier orientare profesională

group_therapy_session1-960x450_c
Cursul este dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor.
• Încurajarea implicării active a tuturor participanţilor
• Promovarea unei atmosfere de colaborare
• Ajutarea participantilor să stabilească legături între sesiunea de formare şi situaţii din viaţa de zi cu zi
• Îndrumarea participanţilor spre materiale şi resurse umane de care ar putea avea nevoie

Metode de lucru
Va fi utilizata metoda învățării experiențiale prin intermediul careia participantii vor fi condusi de formator in procesul de descoperire, intelegere si identificare a aplicabilitatii conceptelor si notiunilor prezentate. Participantii vor fi implicati activ in intregul proces de invatare, accentul fiind pus pe partea practica si aplicata a acestuia. Vor prima exercitiile practice, pe care participantii vor trebui sa le rezolve pentru a identifica solutiile oportune. Interactivitatea sesiunii de invatare va fi realizata prin folosirea complementara a tuturor resurselor educationale, de la multimedia pana la fisele de lucru.

Cursul se adresează:
● Recruterilor;
● Psihologilor;
● Pedagogilor;
● Consilierilor din practica privată și din rețeaua ANOFM/AJOFM;
● Consilierilor școlari;
● Trainerilor / formatorilor;
● Specialiștilor și personalului din resurse umane;
● Tuturor persoanelor care doresc să se dezvolte personal și profesional;

Condiții de participare:
● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.

Documente necesar care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:
● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;
● 2. copie după diploma de studii superioare;
● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
● 4. achitarea taxei de participare in contul: RO49RNCB0545148936860001 deschis la BCR Ag. Nerva Traian București.// Schultz Development, înregistrata la O.R.C sub nr. J40/8930/2011, cod fiscal RO28902763

În urma absolvirii acestui curs, participanții vor primi un Certificat de agent vânzări recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Autoritatea Națională de Calificări (fostul Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților).

Certificatul eliberat de Schultz Development, recunoaște competențele necesare practicării ocupației de Consilier de orientare profesionala – cod COR 242306.
Cursul este de specializare, numărul autorizației este 40/11753/10.10.2013

Ziua 1
09:00 – 9:30 – Sesiune introductivă, Ice-break
09:30-10:00 – Introducere în consiliere
10:00-11:00 – Planificarea și organizarea activității de consiliere
11:00-11:20 – Pauză de cafea
11:20-13:00 – Evaluarea beneficiarului
13:00-13:30 – Pauză de masă
13:30-15:00 – Evaluarea beneficiarului
15:00-15:20 – Pauză de cafea
15:20-17:00 – Serviciile de consiliere

Ziua 2
09:00-11:00 – Procesul de consiliere
11:00-11:20 – Pauza de cafea
11:20-13:00 – Tehnici căutare loc de muncă
13:00-13:30 – Pauză de masa
13:30-15:00 – Plan de acțiune profesională
15:00-15:15 – Pauză de cafea
15:15-16:00 – Examen de absolvire
16:00-16:30 – Încheierea cursului

Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
17-18 iunie 2017 500 lei București Aura Matei

Descriere

Tehnici folosite în facilitarea fazei de prelucrare a informațiilor:
• Discuții în grup pe marginea tiparelor şi temelor recurente care apar ca rezultat al experienței individuale
• Identificarea şi analizarea informaţiilor
• Feed-back
• Participanţii sunt puşi în postura de a supraveghea procesul şi de a descrie cele observate.

Tehnici folosite pentru a facilita procesul de generalizare:
• Rezumarea „lecţiilor” în propoziţii scurte, concise, generalizate
• Grupul va discuta şi va cădea de acord asupra definiţiilor, conceptelor, termenilor şi propozițiilor cheie
• Reacţii individuale şi în grup la probleme gen: „Cum crezi că se raportează ceea ce ai făcut şi învăţat în această sesiune de lucru la viaţa ta de zi cu zi”

Tehnici folosite pentru a facilita etapa aplicării:
• Reacţii individuale şi de grup la întrebarea: „Cum ai putea folosi cele învăţate pentru a fi mai eficient în cadrul activităţii tale specifice”
• Revizuirea informaţiilor generate în decursul sesiunilor de formare şi analizarea concluziilor pentru a reflecta noi perspective, planuri şi comportamente
• Modificarea sau/şi dezvoltarea planurilor de acţiune, scopurilor personale şi strategiilor de modificare a comportamentului personal

Tematica

Descrierea serviciilor de informare și consiliere:
• Înregistrare, planificare, evidență a beneficiarilor
• Informare si consiliere profesionale, evaluate abilitați
• Funcțiile serviciilor de informare și consiliere profesională
Evaluarea beneficiarului
• Instrumente de evaluare JVIS — Jackson Vocational Interest Survey
• Evaluarea competențelor beneficiarului
• Întocmirea planului individual de acțiune
• Explorarea situaţiei personale a beneficiarului
• Identificarea istoricului profesional al beneficiarului
Procesul de consiliere profesională:
• Tehnici de consiliere
• Simulări de interviu
Tehnici de cautare și pastrare a locului de muncă:
• Formare antreprenoriale și consultanță în afaceri

Obiective

La finalul cursului participanții vor:
• Întocmirea rapoartelor
• Întocmirea și administrarea documentelor specific
• Adoptarea deciziilor
• Elaborarea psihoprofesiogramelor
• Elaborarea studiilor sociologice
• Lucru în echipă
• Administrarea și prelucrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
• Culegerea și organizarea informațiilor
• Perfecționarea profesională
• Evaluarea componenței profesionale a salariaților agenției
• Evaluarea psiho-profesională a clienților
• Instruirea clienților pentru auto-motivare
• Organizarea întâlnirilor de grup programate
• Planificarea activității proprii
• Comunicarea interpersonală
• Consilierea profesională