Competente antreprenoriale

canstockphoto8790882
Cursul pe care Schultz Consulting vi-l propune, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) provoacă participanții să antreprenori încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice inceperii unei afaceri, de la infiintarea firmei, a ideii de dezvoltare, până la lansarea produselor sau serviciilor .Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al afacerii sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs.Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care afacerea îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune rolul de antreprenor, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.
Cursul se adresează atât celor care gestionează proiecte, dar doresc să işi actualizeze informaţiile şi să facă schimb de experientă cu formatorul şi ceilalţi participanţi, căt şi celor care doresc să încerce această provocare în viitor.Condiții de participare:● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.Documente necesar care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;● 2. copie după diploma de studii superioare;● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);● 4. achitarea taxei de participare in contul: RO37RNCB0546020492660003 deschis la BCR București – Agenția Timpuri Noi.
autorizațieÎn urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager de Proiect (60 de ore) recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager de proiect – cod COR 242101.Alături de certificatul ANC, fiecare participant va primi şi un certificat Europass in limba engleză. Acesta furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie, centrele naţionale de referinţă şi înlesneşte recunoaşterea certificatului de absolvire în spaţial european.

Ziua 1 – vineri (1)09:00–09:30 Primirea participanţilor. Activităţi administrative09:30-11:00 Introducere în managementul de proiect11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-12:00 Ciclul de viaţă al proiectului12:00-13:00 Definirea proiectului (analiza cerinţelor)13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15:30 Definirea proiectului (analiza cerinţelor)15:30-15:45 Pauză de cafea15:45-17:00 Definirea proiectului (analiza cerinţelor – metode şi instrumente pentru analiza problemei)Ziua 2 – sâmbătă (1)09:00-11:00 Definirea proiectului (analiza cerinţelor– metode şi instrumente pentru analiza problemei)11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Introducere în Instrumente Structurale13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15:30 Planificarea proiectului (stabilire obiective, planificare activităţi şi alocare resurse)15:30-15:45 Pauză de cafea15:45-17:30 Planificarea proiectului (alocare resurse, metode şi instrumente specifice)Ziua 3 – duminică (1)09:00-11:00 Planificarea proiectului (alocare resurse, metode şi instrumente specifice)11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Managementul riscului în proiecte13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15:30 Managementul financiar al proiectelor15:30-15:45 Pauză de cafea15:45-17:30 Testare module Stabilirea cerințelor proiectului, Estimarea resurselor proiectuluiZiua 4 – vineri (2)09:00 -10:00 Fluxul de numerar al proiectelor cu finanțare europeană10:00-11:00 Managementul riscului11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Managementul resurselor umane în proiecte13:00-14:00 Pauză de masa14:00-15:00 Managementul calității în proiecte.Proceduri de lucru15:00-15:20 Pauză de cafea15:20-17:00 Managementul calității în proiecte.Proceduri de lucruZiua 5 – sâmbătă (2)09:00-11:00 Implementarea proiectului11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Implementarea proiectului13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15.30 Închiderea proiectului15:30-15:45 Pauza de cafea15:45-16:30 Rolul managerului de proiect16:30-17:00 Examen de absolvire
Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
19-21 si 27-28 ianuarie 2018 1000 lei București Marius Donțu
2-4 si 10-11 Martie 2018 1000 lei București Oana Năstase

Descriere

Cursul debutează cu notiuni de baza privind managementul de proiect, după care participanţii vor identifica o idee de proiect. Această idee va fi analizată, abordându-se elemente legate de metode de analiza și luarea deciziilor, după care se trece la planificarea proiectului.În continuare, participanţii vor redacta un proiect în conformitate cu structura IPMA (International Project Management Association). Acest proiect va fi depus ca probă practică la examenul de absolvire. Pe parcursul redactării fişei de proiect participanţii vor fi sprijiniţi de trainer.Un alt aspect abordat va fi cel legat de domeniul resurselor umane în proiecte. Un accent deosebit se va pune pe echipa de proiect: recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect, etapele formării unei echipe de proiect, metode si tehnici de conducere, motivare si evaluare, rolurile membrilor echipei de proiect. Aplicaţiile practice prin care vor trece participanţii vor viza: comunicarea în cadrul echipei de proiect, motivarea personalului, alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor şi evaluarea performanţei.Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (fişa de proiect).

Tematica

Modul 1: Introducere în management de proiect• Definirea managementului de proiect• Caracteristicile managementului de proiectModul 2: Definirea ideii de proiect• Analiza SWOT• Analiza cauza/efect• Analiza cost/beneficiu• Analiza stakeholderilor• Definirea scopului si obiectivelor• Definirea criteriilor de succesModul 3: Planul proiectului• Work Breakdown Structure• Estimarea activitatilor• Estimarea resurselor• Planul activitatilor• Graficul Gantt• Milestone, Jaloanele proiectului• Estimarea bugetului• Metodologia proiectului• Achizitii in proiecte• Matricea responsabilitatilor proiectului• Drumul critic al proiectului• Fluxul numerar al proiectului• Planul de risc al proiectului• Planul de comunicare si control• Organizarea echipei de proiectModul 4: Implementarea proiectului• Monitorizarea activitatilor proiectului• Scorecard in project management• Dashboard in project management• Gestionarea timesheet-ului in management de proiect• Luarea deciziilor si rezolvare de problem in management de proiect• Derularea unui Kick off meeting efficient• Realizarea to do listModul 5: Închiderea proiectului• Realizarea raportarelor proiectului• Procesul verbal de predare primire• Modul 6: ROLUL MANAGERULUI DE PROIECTULUI• Competente comportamentale ale Managerului de proiect• Competente contextuale ale Managerului de proiect• Competente tehnice ale Managerului de proiect

Obiective

La finalul cursului participanţii vor:• putea gestiona eficient procesele specifice unui proiect;• identifica corect nevoia de dezvoltare în organizaţie şi solutia optimă (ideea de proiect) pentru nevoia respectivă;• putea structura un proiect în scop, obiective, activităţi, subactivităţi;• putea identifica resursele necesare implementării proiectului;• putea aloca eficient resursele în funcţie de activităţi;• putea gestiona echipa de proiect (resursele umane ale proiectului);• putea aloca şi delega sarcini membrilor echipei de proiect în funcţie de postul ocupat şi activităţile planificate;• avea capacitatea de a monitoriza şi evalua, în funcţie de criterii multiple, proiectul în faza de implementare;• putea gestiona riscurile în cadrul proiectului;• putea asigura un management al calităţii la nivelul proiectului;• cunoaşte şi aplica instrumente (inclusiv softuri) şi metode specifice managementului de proiect;• avea abilitaţi imbunatăţite de comunicare cu stakeholderii proiectului.