Competente antreprenoriale

canstockphoto8790882
Cursul se axeaza pe o experienta practica de 14 ani de antreprenoriat in Romania si 3 ani de antreprenoriat in Marea Britanie. Cursul pe care Schultz Development vi-l propune, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) provoacă participanții să fie antreprenori încă din sala de curs, aceștia parcurgând toate etapele specifice inceperii unei afaceri, de la infiintarea firmei, a ideii de dezvoltare, până la lansarea produselor sau serviciilor .Identificarea şi comunicarea permanentă cu stakeholderii, discutarea scenariilor (pesimist, optimist, realist) pentru implementarea proiectului, identificarea resurselor necesare şi a modului de a le atrage, motivarea echipei, gestionarea situaţiilor neprevăzute şi managementul financiar al afacerii sunt elemente din viaţa de zi cu zi a unui proiect pe care le veţi regăsi în curs.Astfel, participanţii sunt puşi în situaţia de a analiza, lua decizii pe baza informaţiilor identificate şi de a stabili drumul pe care afacerea îl urmează. În mod concret, vor avea ocazia de a identifica provocările pe care le presupune rolul de antreprenor, de a lucra în echipă, de a gestiona păreri şi experienţe diverse în incercarea de a dirija toţi membrii echipei către acel scop comun, clientului sau a finanţatorului, documentând şi justificând alegerile făcute.
Cursul se adresează atât celor care gestionează proiecte, dar doresc să işi actualizeze informaţiile şi să facă schimb de experientă cu formatorul şi ceilalţi participanţi, căt şi celor care doresc să încerce această provocare în viitor.Condiții de participare:● studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă.Documente necesar care vor fi trimise pe email la office@schultz.ro, după completarea formularului de înscriere:● 1. copie după cartea de identitate si copie certificat de naştere;● 2. copie după diploma de studii superioare;● 3. copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care şi-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);● 4. achitarea taxei de participare in contul: RO37RNCB0546020492660003 deschis la BCR București – Agenția Timpuri Noi.
autorizațieÎn urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi un Certificat de Manager de Proiect (60 de ore) recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA). Certificatul recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de manager de proiect – cod COR 242101.Alături de certificatul ANC, fiecare participant va primi şi un certificat Europass in limba engleză. Acesta furnizează informaţii despre: competenţele dobândite de titularul certificatului de formare profesională; categoriile de ocupaţii accesibile titularului de certificat; instituţiile emitente şi de acreditare; nivelul certificatului; modalităţile de obţinere; condiţiile de admitere şi căile de acces la urmatorul nivel de educaţie, centrele naţionale de referinţă şi înlesneşte recunoaşterea certificatului de absolvire în spaţial european.

Ziua 1 — vineri (1)09:00–09:30 Primirea participanţilor. Activităţi administrative09:30-11:00 Introducere în antreprenoriat(forme de organizare)11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-12:00 Initierea unui afaceri12:00-13:00 Managementul afacerii13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15:30 Managementul afacerii15:30-15:45 Pauză de cafea15:45-17:00 Strategia de marketingZiua 2 — sâmbătă (1)09:00-11:00 Vanzari si achizitii11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Promovarea afacerii(branding)13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15:30 Organizarea activitatilor15:30-15:45 Pauză de cafea15:45-17:30 Managementul personaluluiZiua 3 — duminică (1)09:00-11:00 Managementul timpului11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Managementul timpului13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15:30 Managementul financiar 15:30-15:45 Pauză de cafea15:45-17:30 Planul de afaceriZiua 4 — sambata (2)09:00 -11:00 Planul de afaceri11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Managementul riscului13:00-14:00 Pauză de masa14:00-15:00 Managementul calității 15:00-15:20 Pauză de cafea15:20-17:00 Leadership>Ziua 5 — duminica (2)09:00-11:00 Competenţe personale de comunicare, negociere, luarea deciziilor11:00-11:20 Pauză de cafea11:20-13:00 Competenţe personale de comunicare, negociere, luarea deciziilor13:00-14:00 Pauză de masă14:00-15.30 Realizarea si prezentarea pitch-ului afacerii15:30-15:45 Pauza de cafea15:45-16:30 Etica si standard in business16:30-17:00 Examen de absolvire
Perioada Preț Locația Trainer Înscriere
16-18 si 24-25 Martie 2018 1000 lei București Marius Dontu, Oana Năstase
Business simulation 16-25 Martie 2018 3000 lei București Marius Dontu, Oana Năstase
13-15 si 21-22 Aprilie 2018 1000 lei București Marius Dontu, Oana Năstase

Descriere

Competentele antreprenoriale se vor dezvolta in 2 programme de dezvoltare:
Program 1 Curs autorizat ANC de competente antreprenoriale 40 ore
Program 2 Business simulation format din curs autorizat ANC de competente antreprenoriale 40 ore si sesiune practica de simulare a ideii de afaceri 10 ore, evaluat si sprijinit de un mentor.
Cursul debutează cu notiuni de baza privind antreprenoriatul, conceptul de start up si accelerator, surse de finantare după care participanţii vor identifica idei de afaceri. Această idee va fi analizată, abordându-se elemente legate de metode de analiza și luarea deciziilor, după care se trece la realizarea planului de afaceri pornind de la abordarea modelului CANVAS.În continuare, participanţii vor dezvolta strategii de marketing, vanzari, branding, achizitii, customer care, alocare a resurselor, gestionare a riscurilor. Planul de afaceri va fi depus ca probă practică la examenul de absolvire. Pe parcursul redactării planului de afaceri participanţii vor fi sprijiniţi de trainer.Un alt aspect abordat va fi cel legat de domeniul resurselor umane al afacerii. Un accent deosebit se va pune pe echipa: recrutarea si selectia membrilor echipei, etapele formării unei echipe, metode si tehnici de conducere, motivare si evaluare, rolurile membrilor echipei tehnici de alocare a sarcinilor si normare a muncii. Aplicaţiile practice prin care vor trece participanţii vor viza: comunicarea în cadrul echipei, luarea deciziilor, rezolvare de problem, motivarea personalului, alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor şi evaluarea performanţei.In ultima parte se vor abordarea stiluri de leadership, sustinerea unei prezentari a rezumatului planului de afaceri (pitch) si elemente de standard si etica in afaceri. Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (plan de afaceri).

Tematica

Modul 1: Initierea unei afaceri•Crearea unei firme• Dezvoltarea planului de afaceri• Documentatie de afaceri• Legislatia in afaceri>Modul 2: Managementul organizatiei si de proiect• Managementul organizatiei• Introducere in management
Management strategic• Structura si cultura organizatiei• Relatii publice• Comunicare organizational• Branding• Managementul proiectelor• Managementul inovatiei>Modul 3: Marketing, vânzări şi achizitii• Marketing• Managementul achizitiilor• Managementul vanzarilor• Customer careModul 4: Managementul resurselor• Planificare resurselor• Management financiar• Finantarea afacerii start-up, acceleratori, Costuri, Indicatori financiari Cash flow, Bugetare, E-banking, Contabilitate, Controlul costurilor
• Managementul resurselor umane Recompensa si motivare, Evaluarea performantei, Recrutare si selectie, Analiza postului, descrierea postului, fisa postului• Managementul aprovizionarii• Managementul timpului• Managementul calitatii• Managementul risculuiModul 5: Competenţe personale• Comunicare interpersonala• Lucru in echipa• Luarea deciziilor• Negociere• Etica si conduita in afaceri• Pregatirea si sustinerea unui pitch>Modul 6: Stiluri de leadership

Obiective

La finalul cursului participanţii vor fi capabili sa:• Demonstreze abilitati de initiere a unei afaceri• Demonstreze competente de management organizational• Demonstreze abilitaţi si atitudini specific antreprenorului• Dezmonstreze abilitati de gestionare a resurselor• Demonstreze abilitati de a realiza strategii de marketing si vanzari• Demonstreze abilitaţi si atitudini de leader• Demonstreze abilitati de a sustine un pitch• Demonstreze abilitati de a realiza un plan de afaceri